- emma-levnepotraviny

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

HISTORIE FIRMY

Firma Emma byla založena v 1992 jako malá rodinná společnost a činnost zahájila 12.9. téhož roku. Prodejna na Palackého ulici byla od počátku zásobovaná přímo od některých výrobců a ne přes prostředníky, což umožňovalo prodávat vždy za dobré ceny. V roce 1994 jsme zrekonstruovali prostory na Košinově ulici a byl zde otevřen cash@carry. Dále se naše firma začala zabývat  konsignací či zastoupením zahraničních dodavatelů. Postupně jsme se stali jedním z největších prodejců cukru, soli, rýže, luštěnin, kávy a čaje v Brně. Část našeho zrekonstruovaného areálu jsme pronajali velkoobchodu KHV, který byl ve své době největší velkoobchod s mléčnými výrobky v České republice. Bohužel s nástupem obchodních řetězců a příchodem zahraničních velkoobchodů se situace na trhu podstatně změnila. Bylo tak nutno reagovat na úbytek maloprodejen nezávislého trhu. Velkoobchodem KHV jsme byli osloveni a požádáni o pomoc při odprodeji  výrobků s kratší trvanlivostí. Této příležitosti jsme využili a našim zákazníkům na maloprodejnách jsme byli schopni nabízet kvalitní zboží s kratší dobou spotřeby, ale za zlomek běžné ceny.
Když se osvědčila životaschopnost tohoto obchodního modelu, začali jsme kontaktovat další prodejce a později i samotné producenty mléčných výrobků s tím, že můžeme odprodat jejich nadlimitní zásoby, neprodané privátní značky, výrobky ve starých obalech, neuskutečněný export, výrobky s krátkou trvanlivostí atd. Brzy jsme se stali největšími odběrateli tohoto druhu mléčných výrobků. Rozšířili jsme sortiment levného zboží o cukrovinky, čaje, nápoje a dnes prakticky prodáváme od každého sortimentu nějaký výrobek za velmi atraktivní cenu. Naše prodejny se díky tomu staly vyhledávané. Mezi dodavateli jsme se stali jednou z mála možností jak zboží, které již není možné prodat na běžném trhu, nějakým způsobem zpeněžit a nemuset naopak platit za jeho drahou likvidaci. Dařilo se nám tedy pokud došlo k dohodě o ceně vždy odebírat všechno nabízené zboží i v řádu desítek palet. Pro skladování a distribuci těchto potravin byla v roce 2010 přestavěna část areálu a vybudována zcela nová skladovací hala vybavená moderním regálovým systémem. Naše firma má dnes dostatek technického vybavení (chladírny, regály, zdvižky, dodávky) k tomu, aby mohla úspěšně pokračovat v započatém směru. Naše firma se snaží chovat šetrně k životnímu prostředí a proto třídí odpady a vrací suroviny k recyklaci . V blízké budoucnosti počítáme s realizací fotovoltaické elektrárny na střechách našich nemovitostí a pokrytí části naší spotřeby touto formou zelené energie .


Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky